CITYLOGISTIIKAN UUDET RATKAISUT

KESTÄVÄ | KANNATTAVA | ÄLYKÄS

TARJOUSPYYNTÖ

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke pyytää tarjouksia ensimmäisen CityHUB -lähijakeluaseman tilaratkaisusta.

Tarjouspyynnön ja liitteet voi ladata tästä:

Tarjouspyyntö_CityHUB-lähijakeluasemat

Liite – Kontit

 • 1.8.2018 - 31.12.2020

  TOTEUTUS

 • n. 1,3 M€

  BUDJETTI

  n. 1,3 M€

 

Mistä on kysymys?

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke keskittyy kaupunkien keskusta-alueiden jakeluliikenteen kehittämiseen uudenlaisten jakeluratkaisuiden ja palvelukonseptien avulla. Hankkeessa pilotoidaan erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, autonomisesti liikkuvaa kalustoa sekä lähijakeluratkaisuja. Pilottien lisäksi hankkeen aikana tehdään nopeita kokeiluja, joiden avulla pyritään vastaamaan yritysten haasteisiin kaupunkilogistiikassa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä keskusta-alueilla, tukea kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää, tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kartoittaa uusien toimintamallien toimivuutta yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

Hankekonsortioon kuuluu Turun kaupunki päätoteuttajan roolissa sekä osatoteuttajina Forum Virium Helsinki, Tampereen AMK, Turun AMK ja Varsinais-Suomen liitto/Valonia.

In English

The aim of the New solutions in city logistics -project is to respond to the needs of companies in organizing transport as cost-effectively and sustainably as possible, by piloting the so-called “last mile” solutions for light and / or autonomous logistics. The objective is also to evaluate the business opportunities of different pilots, to contribute to the development of new service packages, and to find new operating models for traditional co-operation between different actors.

The development of light distribution logistics in urban areas supports urban climate strategies, reduces the number of cars and improves the safety and comfort of people in urban centers.

The project consortium includes City of Turku, Forum Virium Helsinki Oy, Turku university of applied sciences, Tampere university of applied sciences and Valonia.

Turku

Turussa toteutetaan kolme pilottikokonaisuutta ja lisäksi 6-10 nopeata kokeilua.

Turun pilotteina toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa:

 • Lähijakeluasemia, jotka toimivat runkokuljetusten purkupaikkana ja loppujakelun lähtöpisteenä. Asemat sijoitetaan optimaalisille paikoille keskustan ulkopuolelle, jolloin raskaan kaluston ei tarvitse ajaa keskustaan. Loppujakelu toteutetaan kevyellä jakelukalustolla, esim. tavarapyörällä. Asemat rakennetaan siirrettäviin älykontteihin, jotka toimivat ympäri vuorokauden. Asemat toimivat myös palvelupisteinä, joista loppuasiakas voi noutaa tilauksensa 24/7.
 • Kaluston yhteissäilytysratkaisu, joka toimii pienlogistiikan kuljetusvälineiden säilytys- ja huoltotilana sekä logistiikkayritysten yhteisenä sosiaali-/ taukotilana.
 • Jakamistalouskokeilut yhdessä Turun AMK:n kanssa.

Pilotit ja kokeilut tehdään yhteistyössä yhteistyöyritysten kanssa ja niiden toteutukset lähtevät yritysten todellisista tarpeista.

Turun toteutus on myös osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta.

Helsinki

Helsingissä toteutetaan kaksi pilottikokeilua:

 • Tukkutori Oy:n kevytlogistiikkajakelun suunnittelu ja mallintaminen sekä kaluston lataus-, huolto- ja säilytysmahdollisuuksien kartoitus.
 • Autonomisen tai dronella tapahtuvan liikkumisen testaus yhdessä kuljetusvälinevalmistajien kanssa. Tavoitteena on suunnitella ja testata näitä pienkuljetusmuotoja tiettyä, etukäteen valmisteltua ja teknisesti tuettua väylää pitkin. Kaupunki tarjoaa kirjastoista alustan testaukselle ja kuljetettavaksi “tuotteeksi” on valittu turvallinen kirja. Pilotti ei kuitenkaan ole pelkästään tekninen, vaan myös toiminnallinen kokeilu.

Lisäksi Forum Virium Helsinki kehittää ja mallintaa rajapintaa kevytjakelulogistiikkaan liittyen.

Tampere

Tampereen pilotit liittyvät drone-kuljetusten testaamiseen ja suunnitteluun.

Toimenpiteet kohdentuvat seuraaviin osa-alueisiin:
1. Kuljettamiseen sopivien dronejen kartoitus ja testaukset.
2. Kuljetukseen sopivat modulaariset säiliöt/rahtitilat sekä niiden pakkaus ja tyhjennys.
3. Automaattiset, vaihdettavat tartuntalaitteet erilaisia kuljetettavia rahteja varten.
4. Rahdin varastointi ennen lennätystä; mahdollisimman pitkälle automatisoitu jakelukeskus.
5. Jakelupisteet/postilaatikot/drone-laskeutumisalustat ja niihin yhdistetty automaattinen lataus sekä mahdollinen tiedonsiirto.
6. Drone-lennonjohto; automatiikka ja yhteys oikeaan lennonjohtoon ainakin poikkeustilanteita varten.
7. Järjestelmän turvallisuus, ekologisuus, huolto ja kunnossapito; TRAFIn säädökset, vakuutukset ym.
8. Dronejen käytön kustannustehokkuus ja liiketoimintapotentiaali osana jakeluyritysten toimintaa tai uutta start up-toimintaa.

Onko yrityksellänne lyhyehkön etäisyyden kuljetustarve, jota voitaisiin kokeilla dronella?

Onko yritykselläsi osaamista, jota uskot tarvittavan tällaisessa kokeilussa?

Citylogistiikka -hankkeen tarjoamalla pilotointialustalla kokeilutarpeet ja osaajat kohtautetaan.

Tarjouspyyntö - CityHUB

Pyydämme tarjousta lähijakeluaseman - CityHUBin tilaratkaisusta…

Projektiin liittyviä artikkeleita

Valonia ja Varsinais-Suomen liitto ovat kirjoittaneet uuden ajan…

Työpajojen antia

Viime syksynä pidettiin yhteensä neljä citylogistiikka-aiheista…

Tutustumassa: Tulevaisuuden postimopot

Posti hankkinut 250 sähköjakeluskootteria Suomeen. Posti…
Jere Lumikko
Projektipäällikkö

Turun kaupunki

jere.lumikko(at)turku.fi

040 184 7328

Assi Rautanen
Projektipäällikkö

Forum Virium Helsinki Oy

assi.rautanen(at)forumvirium.fi

 050 411 9435 

Erkki Kiviniemi
Projektipäällikkö

Tampereen AMK

erkki.kiviniemi(at)tamk.fi

040 631 4080

Jari Hietaranta
Projektipäällikkö

Turun AMK

jari.hietaranta(at)turkuamk.fi

0400 479740

Paula Väisänen
Projektipäällikkö

Valonia/Varsinais-Suomen liitto

paula.vaisanen(at)valonia.fi

044 907 5986

TULIKO KYSYTTÄVÄÄ?

Haluatko ehdottaa kokeilua tai osallistua hankkeeseen?
Lähetä meille postia tai täytä alla oleva lomake.

Ota yhteyttä

© Copyright - CITYLOGISTIIKAN UUDET RATKAISUT