Entries by Anna Sampo

Mitä sinä toivot verkkokaupalta ja kuljetuspalveluilta? Vastaa kyselyyn!

Valonia toteuttaa kyselyn, jonka avulla halutaan lisätä ymmärrystä kuluttajien asenteista ja arvoista kaupunkilogistiikkaan ja sen uudenlaisiin ratkaisumalleihin liittyen. Kyselyn tulokset tarjotaan muun muassa logistiikkapalveluita tuottavien yritysten käyttöön sekä kaupunkikehittäjille. Johtopäätöksistä voidaan saada apua myös haja-asutusalueen palveluiden suunnitteluun. Valonian omassa kestävän liikkumisen edistämisen työssä on tavoitteena välittää kokeiluista saatuja oppeja ja syksyn aikana muotoiltavia toimintamalleja varsinaissuomalaisten kuntien […]