Entries by Jere

Turussa käynnistyy neljä uutta kokeilua

Turussa käynnistyy kevään aikana neljä uutta kokeilua, joiden tuloksina saadaan suuri määrä dataa niin liikennöitsijöiden avuksi kuin suunnittelun pohjaksikin. Kaksi kokeilua keskittyvät mittaroimaan ja analysoimaan jakeluautojen pysäköintiä Turun keskustassa sekä tuomaan kuljettajille tiedon jakeluruutujen käytettävyydestä sekä sijainneista. Toinen kokeiluista toteutetaan kameroiden ja tekoälyn avulla ja toinen LoRa-antureiden avulla. Eri tekniikoilla pääsemme vertailemaan tuotettua dataa ja […]

Tampereella ratkotaan droonilogistiikan haasteita: Citylogistiikka-hankkeen drooniaiheiset yhteiskehittämispajat ja -kokeilut jatkuvat

Citylogistiikan uudet ratkaisut –hankkeen yhtenä tavoitteena on raivata tietä droonien käytölle logistisena vaihtoehtona. Tavoitteeseen liittyy monia haasteita, niin olosuhteiden, lupakäytäntöjen kuin teknistenkin asioiden muodossa, eikä tehtävä ole helppo. Turbulenttisessa ympäristössä on kuitenkin päästy eteenpäin yhteistyöllä ja saamalla aktiivisia toimijoita mukaan. Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimana hankkeessa on järjestetty yhteiskehittämispajoja ja tehty yhteistyötä useiden yritysten kanssa droonilogistiikkaa edistävissä […]

Kuljetuspalvelut hillitsevät ilmastonmuutosta – Turussa ja Helsingissä kokeiltu vähähiilisiä kaupunkikuljetuksia

Liikenteen osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja ylivoimaisesti suurin osa tästä aiheutuu henkilöautoilusta. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti liikenteen päästöjä on välttämätöntä pienentää osana ilmastonmuutoksen hillintää. Yksi keskeisistä keinoista Suomen päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi on uudenlaisten käyttövoimien lisäksi autoilukilometrien vähentäminen.Hyvin toteutetut kuljetuspalvelut vähentävät päästöjä ja myös yksityisautoilua, sillä uudenlaisten kuljetuspalveluiden ja -ratkaisujen lisääntyminen esimerkiksi vähentää kaupunkilaisen […]

CityHUB on vähentänyt keskustan autoliikennettä

Puutorin CityHUB-lähijakeluasema on toiminut keskustalogistiikan tukikohtana nyt puolen vuoden ajan. Sen vaikutukset näkyvät jo Turun keskustassa jakeluautojen määrän vähenemisenä ja autottoman kauppa-asioinnin lisääntymisenä. Puutorin CityHUB-asemalla toimivat DHL Express ja Turun Osuuskauppa ovat molemmat olleet hyvin tyytyväisiä toimintaan. Kokemuksemme ovat erittäin positiivisia, sanoo DHL Expressin operatiivinen johtaja Janne Appel. Puutorin CityHUB on palvellut tehokkaasti Turun keskustan […]

Citylogistiikan nopeat kokeilut Turussa

Turussa on käynnissä nopeiden kokeilujen kilpailutus, jossa etsimme ratkaisuja kaupunkilogistiikan haasteisiin. Kilpailutukseen liittyviin kysymyksiin vastataan kootusti tällä sivulla. Kysymys: Onko jakeluliikenteen osoitetuilla pysäköintipaikoilla olemassa kamerat? Vastaus: Tilaajan käytössä ei ole kameroita. Kysymys: Jos kameroita ei ole tai niitä ei voi käyttää, niin mitkä ovat mahdollisuudet asentaa omia kameroita ja varmistaa sähkön syöttö näille? Vastaus: Tilaaja […]

Droonien käyttö: Mikä muuttuu vuonna 2020?

Citylogistiikka-hankkeen yhteiskehittämispajassa pureuduttiin droonilentojen riskiarviointeihin Citylogistiikan uudet ratkaisut –hankkeessa järjestetään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana sarja droonien käyttöä käsitteleviä yhteiskehittämispajoja. 21. marraskuuta Tampereen ammattikorkeakoululla järjestetty yhteiskehittämispaja käsitteli droonilentojen riskianalyysejä. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomessa vuonna 2020 voimaan astuvan EU-lainsäädännön myötä. Kesästä 2020 alkaen droonien käyttö jaotellaan kolmeen kategoriaan: Open, Specific ja Certified. Jokaisella kategorialla […]

Citylogistiikan viimeisen kilometrin haasteet ja ratkaisut

Viimeinen kilometri on logistiikkaketjun hitain ja kallein osa. Kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy, tila käy yhä ahtaammaksi ja vikan kilsan haasteet kasvavat. Samalla kaupunkilaisten tilan tarve kasvaa, kun rajalliselle alueelle kerääntyy yhä enemmän ihmisiä. Jotta kaupunki pysyy viihtyisänä ja turvallisena paikkana olla ja elää sekä yrityksille houkuttelevana paikkana toimia, on etsittävä uusia ratkaisuja myös logistiikan […]

Tarjolla vähähiilisiä ratkaisuja kaupunkilogistiikkaan

Liikenteen osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja ylivoimaisesti suurin osa tästä aiheutuu henkilöautoilusta. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti liikenteen päästöjä on välttämätöntä pienentää osana ilmastonmuutoksen hillintää. Yksi keskeisistä keinoista Suomen päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi on uusien vähäpäästöisempien polttoaineiden lisäksi autoilukilometrien vähentäminen. Myös hyvin toteutetut kuljetuspalvelut vähentävät yksityisautoilua, sillä uudenlaisten kuljetuspalveluiden lisääntyminen esimerkiksi vähentää kaupunkilaisen tarvetta auton […]