DHL Express (Finland) Oy kumppaniksi Citylogistiikan uudet ratkaisut – hankkeen ensimmäiseen pilottiin

Pikakuljettaja DHL Express (Finland) Oy ja Citylogistiikan uudet ratkaisut – hanke ovat solmineet yhteistyösopimuksen liittyen hankkeen ensimmäiseen pilottikokeiluun. Pilotissa rakennetaan lähijakeluasema, CityHUB Turun Puutorille.
Yhteiskäyttöisen CityHUBin toiminta-ajatus on, että kuljetusyritykset voivat tuoda keskustan alueelle toimitettavia lähetyksiä hubille, josta ne toimitetaan vastaanottajille kevyellä kuljetuskalustolla. Lisäksi asemalla tulee toimimaan noutopiste alueen asukkaita, yrityksiä sekä joukkoliikenteen käyttäjiä ajatellen. Esimerkiksi Pariisissa ja Göteborgissa kaupunkiterminaalitoiminnasta on saatu erittäin hyviä kokemuksia ja toiminta on kaupallisesti kannattavaa. Samalla keskusta-alueiden turvallisuus on parantunut jakelukaluston muututtua kevyemmäksi.

DHL Expressin pyöräkuriiri hoiti viime kesänä paketti- ja asiakirjalähetysten jakeluja ja noutoja Turun keskustassa

Pyöräkuriiritoiminta on yleistynyt Euroopassa vauhdilla ja se helpottaa ja nopeuttaa jakelua ahtaissa keskustaolosuhteissa. CityHUBin avulla toimintaa voidaan tehostaa vielä entisestään, koska se sijaitsee aivan ydinkeskustan tuntumassa.

CityHUB tulee toimimaan DHL Expressin pyöräkuriirien ”kotipesänä” Turussa ja tulevaisuudessa myös pakettilähetysten jättö- ja noutopisteenä. Sijainti ydinkeskustassa on erinomainen. Saimme viime kesänä Turussa hyviä kokemuksia pyöräkuriiritoiminnasta, ja nyt sitä on luontevaa laajentaa. Tulemme ottamaan Turussa ensi kesänä käyttöön suuremman tavarapyörän, Cubicyclen, jonka tavaratila vetää kuutiometrin verran lähetyksiä, kertoo operatiivinen johtaja Janne Appel DHL Expressistä.

Uusi Cubicycle-tavarapyörä odottaa DHL Expressin toimistolla kesää ja tositoimiin pääsyä

 

Pilottikokeilu käynnistyy Turussa keväällä 2019 ja jatkuu 12 kk, jotta voidaan testata toimintaa kaikkina vuodenaikoina.

Hankkeen aikana, eli 2020 loppuun, tehdään useita nopeita kokeiluja sekä muutama pidempiaikainen pilottikokeilu. Kokeilujen tarkoituksena on testata erilaisia ratkaisuja autenttisessa ympäristössä.

Hankkeen toiminta on avointa, joten aseman toimintaan voi liittyä muitakin yrityksiä ja sen teemoissa voidaan kokeilla uudenlaisia palvelumalleja kaupunkilogistiikkaan liittyen, toteaa Jere Lumikko Turun kaupungilta.

Kaupungit toimivat hankkeessa mahdollistajan roolissa eli kokeilualustan tarjoajana. Yrityksiä haastetaan kehittämään uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisten innovaatiohaasteiden avulla.

 

Yhteistyö Turun kaupungin kanssa on ollut erittäin joustavaa ja asiat ovat edenneet nopeasti, mikä pikakuljetusyritykselle sopii erittäin hyvin.

Janne Appel

 

Hanke tukee osaltaan Turun hiilineutraaliustavoitteita sekä keskustan kehittämistä. Hankkeen aikana pyritäänkin huomioimaan vähähiilisyys ja ekologisuus kaikissa toiminnoissa. Myös monet kuljetusyritykset ovat entistä enemmän kiinnittäneet huomiotaan ympäristöystävällisyyteen.

Nouto- ja jakelutoimintojen päästöjen vähentäminen on osa yrityksemme ympäristötavoitteita. DHL:n globaalina tavoitteena on pienentää logistiikkaan liittyvät päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä, Appel selventää.

Parhaillaan on käynnissä Puutorin aseman tiloista tarjouskilpailu, jonka jälkeen päästään suunnittelemaan toteutuksen tarkempaa aikataulua ja aseman toimintoja yhdessä toimijoiden kanssa. Tilat rakennetaan tilapäisratkaisuna ja ne ovat tarvittaessa siirrettävissä. Tarkoituksena on kokeilla aseman toimintaa eri paikoissa ja hankkeen aikana tullaan todennäköisesti perustamaan useampi lähijakeluasema.

 

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. 6Aika-strategia on valittu Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoteen. Tämä tuo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille.

DHL on maailmanlaajuisesti logistiikka-alan johtava brändi. Eri liiketoimintayksiköistä koostuva DHL-perhe tarjoaa alan kattavimman valikoiman logistiikkapalveluita – kotimaiset ja kansainväliset pakettikuljetukset, verkkokaupan logistiikkaratkaisut, kansainväliset pikakuljetukset, maantie-, lento- ja merirahtikuljetukset sekä toimialakohtaiset toimitusketjuratkaisut. DHL:n maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu yli 220 maata ja aluetta sekä noin 360.000 työntekijää. DHL on osa Deutsche Post DHL Group -konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2017 oli yli 60 miljardia euroa.

Suomessa DHL:n palveluksessa työskentelee yli 1000 alan ammattilaista neljässä liiketoimintayksikössä: DHL Express, DHL Freight, DHL Global Forwarding sekä DHL Supply Chain.

 

Lisätiedot:

janne.appel(at)dhl.com

jere.lumikko(at)turku.fi