Droonien käyttö: Mikä muuttuu vuonna 2020?

Citylogistiikka-hankkeen yhteiskehittämispajassa pureuduttiin droonilentojen riskiarviointeihin

Citylogistiikan uudet ratkaisut –hankkeessa järjestetään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana sarja droonien käyttöä käsitteleviä yhteiskehittämispajoja. 21. marraskuuta Tampereen ammattikorkeakoululla järjestetty yhteiskehittämispaja käsitteli droonilentojen riskianalyysejä. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomessa vuonna 2020 voimaan astuvan EU-lainsäädännön myötä.

Kesästä 2020 alkaen droonien käyttö jaotellaan kolmeen kategoriaan: Open, Specific ja Certified. Jokaisella kategorialla tulee olemaan omat velvoitteensa ja ne eroavat nykyisin voimassa olevista määräyksistä. Tyypillinen kuluttajakäyttö kevyillä drooneilla lukeutuu jatkossa useimmiten Open -kategoriaan, jossa operoinnin lupakäytännöt ovat kevyimmät. Monet ammattimaiset käyttötapaukset, esimerkiksi droonien käyttö tavarankuljetuksessa, sen sijaan lukeutuvat jatkossa Specific –kategoriaan. Specific –kategoriaan toiminta lukeutuu, kun mikä tahansa Open –kategoriassa säädetty raja ylittyy, esimerkiksi, jos ilma-aluksen massa ylittää säädetyt rajat tai jos toimitaan näköyhteyden ulkopuolella (nk. BVLOS-toiminta). Specific -kategoriassa toiminta perustuu riskiarvioinnille. Riskiarvioinnin pohjalta määräytyvät myös toiminnalle tarvittavat viranomaisluvat ja ilmoitukset. Tästä syystä yhteiskehittämispajan aihe kiinnosti alan toimijoita ja keräsi paikalle aktiivisen osallistujajoukon.

Kuva: Ylitarkastaja Henri Hohtari Traficomilta esitteli SORA-riskiarviointiprosessia.

Tampereen yhteiskehittämispajassa Traficomin ylitarkastaja Henri Hohtari esitteli tulevia muutoksia ja kävi läpi yleisesti käytettyä SORA –riskiarviointimenetelmää (Specific Operations Risk Assesment).  Hyvän taustoituksen pohjalta virisi tilaisuudessa vilkasta keskustelua sekä paljon hyödyllisiä kysymyksiä ja vastauksia. Osallistujien esiin nostamien esimerkkitapausten läpi käyminen täydensi vielä kokonaisuutta, muun muassa lakimuutosvaiheen toimintalupien osalta. 

Citylogistiikka-hankkeen droonitilaisuuksien sarja jatkuu 11.12.2019 järjestettävällä Matkapuhelinverkkojen soveltuvuus droonien tiedonsiirtoon –yhteiskehittämispajalla. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä.

Teksti ja kuva: Kalle Tammi