Citylogistiikka eli kaupunkilogistiikka tarkoittaa kuljetusten optimointia kaupunkialueella. Citylogistiikkaa parantavien toimenpiteiden avulla voidaan helpottaa keskustan ruuhkia, vähentää pysäköintiongelmia, parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päästöjä. Ahtaissa kaupunkikeskustoissa lastaus- ja purkualueiden vähäinen määrä ja iso käyttöaste tuovat ongelmia.

Kuva: Jere Lumikko /22.10.2018

Citylogistiikan toimenpiteet voivat myös liittyä yritysten kustannustehokkuuteen ja ympäristönäkökulmiin. Onkin todettu, että ns. viimeisen mailin kustannus on n. 20 – 25 % kokonaiskustannuksista. Useat kuljetusalan yritykset Suomessa ovat tehneet toimenpiteitä viimeisen mailin jakelun tehostamiseksi.

Euroopassa on tehty useita kokeiluja citylogistiikan parantamiseksi ja iso osa näistä kokeiluista on jäänyt pysyväksi toimintamalliksi. Alla muutama esimerkki:

Göteborgissa on meneillään Green Gothenburg – hanke, jonka veturina toimii Göteborgin kaupunki lukuisine yhteistyökumppaneineen. Hankkeessa on toteutettu mm. kuljetusten aikaikkunoita, jakelukeskus keskustan ulkopuolelle ja sähköajoneuvoilla toteutettu jätehuolto keskustan alueella. Alussa oli 8 käyttäjää. Tällä hetkellä käyttäjiä on yli 500 ja toiminta on myös taloudellisesti kannattavaa. http://www.greengothenburg.se/

Pariisissa kokeiltiin yhteisjakelukeskusta kaupungin keskustassa. Jakelujärjestelmässä on kolme mallia, joissa jakelua tehdään suoraan myymälöistä asiakkaalle, kuljettaja ja tavarapyörä vuokrattuna yrityksen kuljetuksiin sekä yhteislastaus ja jakelu keskustaan. Kokeilu on muodostunut pysyväksi toimintamalliksi, jota on laajennettu muihin kaupunkeihin. Vuonna 2016 yli 70 työntekijää, kolme jakelukeskusta, 150 kevytkuljetusajoneuvoa, joilla ajettiin n. 700 000 km vuoden aikana. http://lapetitereine.com/

Tukholmassa on yhdistetty kuljetuspalvelu ja jätteenkeräys #Älskadestad – hankkeessa. Sähkökäyttöinen pienoisrekka kuljettaa paketit asiakkaille ja kerää samalla kuivajätteen paluukuormaan.

Kuva: Jere Lumikko /6.9.2018

Toimijat, Bring ja Ragn-Sell, toimivat yhteisen brändin alla. Asiakaspalaute on ollut lupaavaa ja toimintaan ollaankin hakemassa uusia yhteistyökumppaneita.

Citylogistiikan uudet ratkaisut – hankkeen puitteissa olemme tekemässä Turkuun, Helsinkiin ja Tampereelle konkreettisia toimia viimeisen mailin ongelmien ratkaisemiseksi sekä jakeluautojen vähentämiseksi kaupunkien keskustoista.

Turkuun toteutetaan lähijakeluasemia, joista viimeinen maili kuljetetaan kevyellä kalustolla ja jotka toimivat ympäri vuorokauden loppuasiakkaiden käytössä.

Kalustolle järjestetään turvalliset säilytystilat, joissa on lataus- ja huoltomahdollisuudet, kokeillaan Twizy Cargo – sähköautoa jakeluasemien yhteydessä ja paljon muuta.

Kuva: Jean-Brice LEMAL / Planimonteur /21.2.2018

Helsingissä kirjaston kirjat liikkuvat pian robotin tai dronen kyydissä ja Tukkutorin tuotteet sähkökäyttöisen tavarapyörän kyydissä, jossa on mm. lämpötilasäädelty tavaratila.

Tampereella dronet nousevat ilmaan erilaisten tartuntalaitteiden ja säiliöiden testaamista varten. Hiedanrannassa alkaa tapahtua.

Kaikki toteutukset yhdistää yhteinen ohjelmistorajapinta, jonka päälle kehitetään mobiilisovellus kuljetusten hallintaan, lähettämiseen ja vastaanottoon tai vaikka vertaistoimintaan.