Mitä sinä toivot verkkokaupalta ja kuljetuspalveluilta? Vastaa kyselyyn!

Valonia toteuttaa kyselyn, jonka avulla halutaan lisätä ymmärrystä kuluttajien asenteista ja arvoista kaupunkilogistiikkaan ja sen uudenlaisiin ratkaisumalleihin liittyen.

Kyselyn tulokset tarjotaan muun muassa logistiikkapalveluita tuottavien yritysten käyttöön sekä kaupunkikehittäjille. Johtopäätöksistä voidaan saada apua myös haja-asutusalueen palveluiden suunnitteluun.

Valonian omassa kestävän liikkumisen edistämisen työssä on tavoitteena välittää kokeiluista saatuja oppeja ja syksyn aikana muotoiltavia toimintamalleja varsinaissuomalaisten kuntien käyttöön. Kooste kyselyn vastauksista julkaistaan syksyllä 2020 osana hankkeen tuloksista koottavaa materiaalipakettia.

Kysely on avoinna 15.8.2020 asti ja siihen voivat vastata kaikki Suomessa asuvat yli 18-vuotiaat. Vastaukset ovat täysin anonyymeja. Vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia.

Kyselyn linkkiä valonia.fi/logistiikkakysely saa välittää eteenpäin!