Tampereella ratkotaan droonilogistiikan haasteita: Citylogistiikka-hankkeen drooniaiheiset yhteiskehittämispajat ja -kokeilut jatkuvat

Citylogistiikan uudet ratkaisut –hankkeen yhtenä tavoitteena on raivata tietä droonien käytölle logistisena vaihtoehtona. Tavoitteeseen liittyy monia haasteita, niin olosuhteiden, lupakäytäntöjen kuin teknistenkin asioiden muodossa, eikä tehtävä ole helppo. Turbulenttisessa ympäristössä on kuitenkin päästy eteenpäin yhteistyöllä ja saamalla aktiivisia toimijoita mukaan.

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimana hankkeessa on järjestetty yhteiskehittämispajoja ja tehty yhteistyötä useiden yritysten kanssa droonilogistiikkaa edistävissä kokeiluissa.

Keväällä toteutettaviin kuljetuskokeiluihin valmistauduttiin testaamalla droonin toimintavarmuutta Tampereella helmikuussa.

Helmikuussa käytiin läpi valmisteluja keväälle ja alkukesälle suunniteltujen kuljetuskokeilujen toteuttamiseksi. Valmisteluihin kuului muun muassa droonikaluston ja etäohjausjärjestelmän testausta todellisen paketin kera. Varsinaiset kuljetuskokeilut tapahtuvat kevään kuluessa sääolosuhteiden salliessa todellisessa kaupunkiympäristössä. 

Maaliskuun yhteiskehittämispajassa mietittiin droonipohjaisia logistiikkaratkaisuja vuosikymmenen päähän.

Keväällä jatkuu myös suosittu yhteiskehittämispajojen sarja, joka starttasi talvilomien jälkeen 3.3.2020 TAMKissa. Droonilogistiikan toimintaympäristöä pohdittiin hyvin laaja-alaisella joukolla, johon lukeutui muun muassa kaavoittamisen, turvallisuuden ja verkkokaupan asiantuntijoita sekä droonikehittäjiä. Pajassa tunnistettiin droonien yleistymistä jarruttavia tekijöitä ja esitettiin ratkaisuja, joilla tulevaisuuden visiot mahdollistuvat.  Tärkeässä roolissa oli myös osallistujien verkottuminen ja keskustelua käytiinkin monista näkökulmista. Yhteiskehittämispajan tulokset palvelevat jatkossa myös opinnäytetöiden tausta-aineistona.  Citylogistiikka-hankkeen droonitilaisuuksien sarja jatkuu 14.4.2020 Tampereen ammattikorkeakoulussa järjestettävällä yhteiskehittämispajalla.

Teksti ja kuvat: Kalle Tammi