Tarjolla vähähiilisiä ratkaisuja kaupunkilogistiikkaan

Liikenteen osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja ylivoimaisesti suurin osa tästä aiheutuu henkilöautoilusta. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti liikenteen päästöjä on välttämätöntä pienentää osana ilmastonmuutoksen hillintää. Yksi keskeisistä keinoista Suomen päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi on uusien vähäpäästöisempien polttoaineiden lisäksi autoilukilometrien vähentäminen. Myös hyvin toteutetut kuljetuspalvelut vähentävät yksityisautoilua, sillä uudenlaisten kuljetuspalveluiden lisääntyminen esimerkiksi vähentää kaupunkilaisen tarvetta auton omistamiseen ja optimoi kuljetusreittejä.

Kestävät logistiikan ratkaisut ovat tiiviisti yhteydessä digitalisaatioon ja yhteiskäyttökonsepteihin. Kestävämmässä ja vähähiilisessä kaupunkilogistiikassa on keskeistä löytää kestävämpiä ratkaisuja niin sanotulle viimeiselle kilometrille (last mile) – nykyisin keskustoissa pyörii paljon puolityhjiä jakeluautoja vailla pysäköintipaikkoja. Uuden ajan vähähiiliset kuljetusratkaisut ovat teknisesti mahdollisia, mutta kuljetusyritykset empivät esimerkiksi kuljetusten yhdistelyä. Vaikka digitaaliset ratkaisut olisivat jo valmiina loikkaan, ottaa ihminen logistiikan saralla vielä varovaisia askelia niiden suhteen. 

Yksi yhteiskäyttöisyyttä edistävä ratkaisu olisi perustaa verkossa toimiva kuljetuspalveluiden markkinapaikka, jonka kautta voisi ostaa ja myydä kuljetuspalveluita. Kuljettajina voisivat toimia sekä eri kokoiset yritykset että yksityishenkilöt. Tällainen verkkoalusta tarjoaisi myös pienemmille toimijoille mahdollisuuden menestyä kilpaillulla logistiikka-alalla. Asiakkailla taas olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa toimitusten hiilijalanjälkeen esimerkiksi valitsemalla kuljettaja kulkuvälineen vähäpäästöisyyden perusteella.

Vielä joitakin vuosia sitten esteenä kuljetusten yhdistämiseen olivat lähetysten tunnistamiseen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat, jotka on digitalisaation myötä suurelta osin ratkaistu. Esimerkiksi kulunvalvonta- ja paikannusjärjestelmät mahdollistavat turvallisen ja luotettavan palvelun, vaikka useamman yrityksen lähetyksiä kulkisi samalla kulkuneuvolla tai olisi haettavissa samasta välivarastosta. 

Erilaisilla lähetyksillä on erilaiset tarpeet. Kodinkoneliikkeestä ostettu uusi jääkaappi tarvitsee järeämpää kuljetuskalustoa ja erilaiset asiakirjat kuin nettikirppikseltä ostettu keittiön tuoli, mutta kumpikaan tuskin pistää pahakseen, jos samassa kuljetuksessa on muitakin lähetyksiä.

Turussa on kesän aikana kokeiltu uusia ja vähäpäästöisiä jakeluratkaisuja. Neljän suuren logistiikkayhtiön väreissä on kuljetettu lähetyksiä keskusta-alueella ja Kupittaalla sähköisillä ja ketterillä kulkuneuvoilla kuten sähköjakelupyörillä ja -skoottereilla. Tarkoituksena on ollut löytää keinoja vähentää ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ja terveyshaittoja aiheuttavia päästöjä sekä sujuvoittaa jakelua ruuhkaisessa keskustaympäristössä. Polkupyöräjakeluratkaisuja on keväällä kokeiltu myös Helsingissä ja Tampereella on tutkittu miehittämättömien ilma-alusten eli droonien soveltamista kestävämpään citylogistiikkaan.

Yksi käynnissä olevista kokeiluista on Turun Puutorilla sijaitseva lähijakelupiste, CityHUB. DHL Express Finland tuo saman päivän aikana jaettavat lähetykset CityHUBille autolla. Polkupyöräkuriirit jakavat paketit edelleen keskustan alueelle. Illansuussa auto käy hakemassa päivän aikana tulleet uudet lähetykset CityHUBilta lentoasemalle jatkokäsittelyä varten. Jakeluautoja ei siis käy Puutorilla kuin pari kertaa päivän aikana. CityHUBilla toimii myös yksityishenkilöitä palveleva DHL Expressin Servicepoint nouto- ja lähetyspalveluineen sekä Turun Osuuskaupan Kauppakassi -palvelun noutopiste, josta voi noutaa netistä tilatut markettiostokset vaikka työmatkan varrella.

PUUTORIN CITYHUB

CityHUBin kaltaista lähijakelupistekonseptia voisi soveltaa myös asuinalueille ja haja-asutusalueiden kyläkeskuksiin, etenkin jos pisteeltä olisi mahdollista noutaa paketteja myös omatoimisesti ja omaan aikatauluun sopivasti. Uudenlaisten digitaalisten sovellusten hyödyntäminen pakettipalveluissa mahdollistaa lisäksi lähetyksen noudon nopean ja turvallisen valtuutuksen kolmannelle osapuolelle silloin, kun lähetystä ei pääse itse hakemaan. Kaupungissa sijaitseva ja digitaalisella lukolla toimiva omatoiminen lähijakelupiste taas auttaisi kaupunkiseudulla toimivia verkkokauppoja saamaan toimitukset nopeammin asiakkaalle – nykyisin lähelläkin sijaitsevan verkkokaupan toimitukset joutuvat odottamaan kuljetusliikkeiden varastoissa yön yli.

Tekstin kirjoitti Paula Väisänen Valoniasta.

Blogi on julkaistu myös op.mediassa osoitteessa: https://op.media/alueet/turku/blogi-tarjolla-vahahiilisia-ratkaisuja-kaupunkilogistiikkaan-0ff97bd840084dfda730942d42b74258?fbclid=IwAR2RL7ZhvIR0YjF6o5rwL4kADMH3znL1As_Vfv6KED2Hjliq-EXXZTMwL5U